Personal

Eva Jönsson: Sävastön

Har arbetat som Dagbarnvårdare i 20 år
Min barngrupp består av 6 platser i åldern 1-6 år.
Jag erbjuder Barnen en trygg och lärorik barnomsorg i hemmiljö
För lek och aktiviteter inne och utomhus där jag prioriterar uteverksamheten.
Är även utbildad ledare innom friluftsfrämjandets Barnverksamhet
Rök och Djurfritt

Kristina Rahkola: Sävast

Har arbetat som Dagbarnvårdare i 15 år
Barngruppen består av6 platser i åldern 1-6 År.
Jag erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter
både inne och utomhus.
Prioriterar uteverksamheten.
Rök och Djurfritt

Susanne Eriksson/Stenqvist : Sävast

Har arbetat som Dagbarnvårdare i 20 år. Utbildad Fritidspedagog och förskollärare.
Barngruppen består av 6platser i åldern 1-6 år
Har hemmet som grund och Djur,Natur med mycket lek är mina byggstenar.
Finns Djur i hemmet. Rökfri

Eva Maria Björn:Sävast

Har arbetat som Dagbarnvårdare i 8 år.Tidigare jobbat i Umeå Kommun
Barngruppen består av 6 platser i åldern 1-6 år.
Har hemmet som grund  .Pyssel, sång och Natur med mycket lek är mina byggstenar.
Rökfri

Alla är erfarna och omtyckta dagmammor som tidigare arbetat i kommunal regi.
De anställs nu av Små Hopp i Boden, som ägs av Stjärnholm Medical AB.
Stjärnholm Medical AB är ett Bodenföretag som funnits sedan 2007.