Dokument

Här kan du ladda ner dokument i pdf-format! Har du inte en pdf-läsare installerad
så går det att ladda ner gratis hos Adobe.com

”Avtal dagbarnvårdare” uppdaterades 2015-02-23

Om ni har kollat på dokumenten här tidigare rekommenderar vi att ni använder ”uppdatera sidan” efter att dokumentet laddats.

 Avgifter Små Hopp i Boden 2020

ScreenshotAvtal dagbarnvårdare

Ansökan till familjedaghemsplats Screenshot

Till föräldrar med barn placerade hos Små Hopp familjedaghem Screenshot

Schema familjedaghem Screenshot

Inkomstunderlag Screenshot

Olycksfallsförsäkring Screenshot

Information om Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen GDPRScreenshot

Information om tillfällig föräldrapenning Screenshot

Föräldraenkät Screenshot

Kostintyg Screenshot

Uppsägning av plats Screenshot

Riktlinjer Screenshot

Handlingsplan KRISScreenshot

Rutiner vid misstanke om att barn far illa Screenshot

Ändring av vistelsetid Screenshot